Empathie, roman krznaric

98% van de mensen kunnen zich in ander inleven, maar weinigen handelen hier echt naar! Empathie is belangrijk in onze relaties, onze creativiteit en leidt tot fundamentele maatschappelijke en politieke verbeteringen. De mens is een sociaal wezen, al worden wij al vele jaren opgevoed vanuit het individuele belang voorop. Volgens roman Krznaric, auteur van het boek Empathie is de definitie als volgt:

Empathie is de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van andere mensen, daardoor hun gevoelens en standpunten te begrijpen en je in je handelen daardoor te laten leiden.

Het gaat dus niet over “behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen”.  Doe dat vooral niet – ze hebben misschien een andere smaak! Bij empathie gaat het er juist om die andere smaak te ontdekken. Behandel anderen zoals zij willen dat jij hen behandeld! Onze empathische vermogens staan onder druk vanwege de ‘epidemie van narcisme, individualisme en egoïsme’.  Daarbij; 25% van de mensen lijdt onder eenzaamheid. Helaas besteden we steeds minder tijd aan sociale en gemeenschapsactiviteiten. Sociale netwerken zijn goed in het verspreiden van informatie- niet goed in het verspreiden van empathie.

Empathie is je continu bewust zijn van het feit dat je eigen belangen niet overeen hoeven te komen met de belangen van anderen, en dat je telkens weer naar een compromis moet zoeken. Het wordt tijd om het tijdperk van introspectie te verlaten en een tijdperk van uitrospectie te creëren, met een betere balans tussen naar binnen en naar buiten kijken.

De auteur noemt zes gewoontes die hoog empathische mensen bezitten:

 1. Schakel je empathische brein in. Besef dat de mens een sociaal wezen is. Wees een ‘empathie-detective’ en ontwikkel zo je sociale gevoelssprieten.
 • De mens is in zijn kern een sociaal wezen
 • In de westerse cultuur zijn we doorbrengt met het idee “ dat we vooral aan onszelf denken”.
 • In het leven zou samenwerken met anderen meer beloond moeten worden dan individuele prestaties (p69)
 • Empathie is onze tweede natuur. Effectieve samenwerking vereist een nauwe afstemming op de gemoedstoestanden en doelen van anderen. (Frans de Waal)
 • Empathie en solidariteit zijn ons aangeboren, zodat het ontwerp van onze samenleving ook deze kant de mens dient te weerspiegelen
 1. Maak in je verbeelding de sprong. Verplaats je in de ander, ook als is het je ergste vijand of totaal je type niet. Kom je bijvoorbeeld een schijnbaar keiharde zakenman tegen, bedenk dan dat hij verstoppertje speelt met zijn zoontje.
 • Empathie draagt bij tot het ontstaan van de menselijke relaties die onze levens betekenis geven.
 • Vooringenomenheid (snel oordelen op basis van eerste indruk), gezag (neiging om gezag te gehoorzamen), afstand (ver van van mijn bed) en ontkenning (moe van al die slechte berichten, empathie-moeheid) vormen vier barrières die ons beletten ons te verplaatsen in een ander.
 • Empathie begint met anderen in de ogen te kijken, hun een naam te geven en hun individualiteit erkennen. Het houdt in dat wij in weerwil van vooroordelen en stereotypes, en dat we weigeren autoriteiten te gehoorzamen die ons bevelen hen te kleineren (p89)
 • De innerlijke groei van Het Zelf wordt niet bereikt, zoals mensen denken, in de relatie van de mens tot zichzelf, maar in de relatie tussen de een en de ander, tussen mensen (Bubers)
 1. Ga op zoek naar experiëntiële avonturen. Stap daadwerkelijk een tijdje in het leven van een ander zoals Günther Wallraff in 1983 als Turks gastarbeider ging werken. Lees zijn boek Ganz unten.
 1. Beoefen de spreekkunst. Hoogempathische mensen vertonen zes ongewone kwaliteiten:
 • Nieuwsgierig naar vreemden (wees geen onderzoeker, wees een geïnteresseerde vragensteller)
 • Radicaal luisteren (geweldloze communicatie, Marshall Rosenberg. Je bent helemaal aanwezig:
 1. maak je hoofd helemaal leeg,
 2. bewust vereenzelvigen met de gevoelens van de ander,
 3. nijpende poging te doen de ander te begrijpen
 4. non-verbaal en parafraseren om te tonen dat je goed luistert
 • Je masker afzetten (ook jezelf blootgeven, de kracht van kwetsbaarheid, delen, authentiek)
 • Zorg om de ander (dat doen bedrijven die de kwaliteit van het leven van mensen willen verbeteren door te proberen meer inzicht te krijgen in en tegemoet te komen aan hun behoeften, niet door hun verlangens te manipuleren (p173)
 • Een creatieve gemoedsrust. Een gesprek is op z’n best een avontuur.

Een gesprek is een ontmoeting van geesten met verschillende ervaringen, herinneringen en gewoonten. Wanneer ze elkaar ontmoeten, wisselen ze niet alleen feiten uit: ze transformeren die, geven die nieuwe vorm, trekken er verschillende conclusies uit, worden op nieuwe gedachten gebracht. Een gesprek herschikt niet alleen de kaarten, maar creëert ook nieuwe kaarten Een bevredigend gesprek is een gesprek waarin je dingen zegt die je nooit eerder hebt gezegd.

 • Pure moed.
 1. Ga op reis in je leunstoel. Films, boeken, fotografie en andere kunstvormen bezitten wel degelijk het vermogen om ons mee te nemen op verbeeldingsvolle reizen. Den kaan films als Children of a lesser God, The Grapes of Wrath, The diving Bell and the Butterfly, Avatar, Schindler’s List, Rabbit-proof Fence, The kite runner. The age of stupid uit 2009. Martha Nussbaum beveelt het lezen van realistische romans aan.
 1. Ontketen een revolutie. Geef je hart aan een sociale of politieke zaak die je aan het hart gaat. Wat zou jij willen veranderen in jouw omgeving.
(0/5)0

Verbaal meesterschap- deel 2 spreken met impact Remco Claassen

H6. De drie pilaren van beïnvloeding

Zorg ervoor dat mens na jouw psreekmoment: iets gaan doen, iets gaan laten of iets nooit meer vergeten.  Bedenk dus goed wat je wilt bereiken voordat je spreekt!

Mensen kunnen maar 5-plus-of-min-2 dingen onthouden. Stop dus met het overladen van je publiek met al je kennis! Stel je publiek naar afloop twee vragen: “wat vond u ervan (gevoel)?” en “waar ging het over?” Vergeet die powerpoint, weg met de beamer! De kern is: wat moeten mensen voelen en welke vier a vijfpunten moeten ze doen, laten of nooit meer vergeteren. Dat wordt onze focus.. zonder beamer!

Reeds na 5 minuten neemt de concentratie dramatisch af. Wil je langer spreken maak dan gebruik van de drie pilaren:

 • Educatie (gebruik deze het meest spaarzaam van de drie)
 • Entertainment (brandstof voor de luisteraar. Geeft energie, verhalen, anekdotes)
 • Empowerment (gaat maken dat mensen in actie komen. Ze motiveren om iets te willen. Het is sales, je verhaal verkopen)

Bij trainingen, lezingen en presenteren gaat het om 80% techniek en 20% inhoud.

H.7 Hoe krijg je de aandacht?

 • Eerste fase is Connect
 • Tweede fase is Locking
 • Derde fase is Activating moment

Een connect bestaat uit twee onderdelen: de grab en de preframe.

De grab begint altijd met een vragend voornaamwoord:

 • wie heeft er weleens…’
 • wat maakt dat…
 • hoe kunnen wij
 • welke lessen zijn er..
 • wanneer weet u zeker dat
 • en bovendien waarom…

Het effect van een vraag op de aandacht van de ander is fenomenaal! Als ware het een pavloviaans belletje ontstaat er een kwispel en een verlangen bij die gene aan wied de vraag is gesteld. Wanneer je vervolgens door een preframe dit verlangen invult en de belofte doet dat er een ‘wordt’ in het vooruitizcht ligt, is de connect een feit. Je stelt dus een aantal dwingende vragen, gevolgd door een beloning aan het eind.

Pre-frame:

 • na mijn presentatie..
 • straks wanneer we klaar zijn
 • aan het eidn van deze meeting
 • binnen een paar minuutjes
 • nog voor jullie straks vertrekken

En dan ter afsluiting ga je er’en. Gebruik woorden als beter, makkelijker, snelles, krachtiger, eenvoudiger, effectiever, goedkoper

H.8. Spreek de drie talen van je publiek.

Spreek en gebaar afwisselend op drie golflengtes: kinesthetisch, auditief en visueel (VAK. Claassen noemt ze kino, audio, video).  Elk type heeft zijn eigen woordkeuze en uitdrukkingen, spreeksnelheid, volume, klankleuren en de mate van diversiteit daarin, ondersteunende gebaren en de heftigheid waarmee ze worden ingezet.

H.9. Lichaam & Ruimte

Beweeg alleen als het een doel heeft. Je hebt een hoofdstip en je beweegt:

 • De horizontale as gebruik je voor alle opsommingen, veranderingen en overgangen. Voorbeeld 1- naar links – voorbeeld 2- naar links- voorbeeld 3.
 • De horizontale as. Alle oude momenten in het leven liggen linksachter, alle nieuwe momenten in het leven rechtsvoor. Dit moet je wel spiegelen als je voor een zaal staat. Dus rechts is dan verleden en links de toekomst
 • De verticale as gebruik je voor alle intensiveringen. De mate van detail, relevantie, intimiteit of drama. Van zakelijk naar persoonlijk, van globaal naar detail, van allemaal naar alleen jullie, van cijfers naar gevoel, van nejtes naar schunnih, van politiek correct naar stiekeme roddel. Let op: je VAK-frequenties moet mee veranderen op de verticale as.

H.10 Parallelle communicatie

Parallelle communicatie is je spraak ondersteunen met iconische gebaren. Denk daarbij aan het programma Hints of aan gebarentaal.

H.11. De kracht van hypnose

Bij hypnose is er sprake van:

 • Een dwingende fixatie van aandacht (pendel)
 • En een dwingende monoloog (‘ga in gedachten terug naar de kleuterschool..’)
 • Om het bewustzijn te kunnen besturen.

Remco Claassen past dit als volgt toe:

 • Let op, luister aandachtig, Kijk eens naar dit, luister naar, lees nogmaals de volgende zinnen, voel je ‘m, dringt het tot je door, neem even afstand van wat er zojuist is gebeurd, laat deze woorden goed op je inwerken, loop eens in gedachten naar al die momenten, zie je wat ik zojuist heb gedaan, heb je in de gaten hoe krachtig dit inzicht is, nu weer even rustig terug, adem diep en rustig, concentreer je op, ga in gedachten. Allemaal directieve commando’s.

Pre-pumpers: De crux zit hem, eigenlijk mag ik dit niet zeggen, wat mij enorm verbaasd is het volgende, wat veel mensen niet weten, uiermate genant eas het volgende, kijk bijzonder uit met, werkelijk onwaarschijnlijk wat er toen gebeurde.

De favoriete van Claassen: Beste mensen, je mag alles vergeten wat vandaag besproken is. Maar neem in ieder geval mee…. (zaal spitst haar oren en maakt aantekening).

(0/5)0