Empathie, roman krznaric

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

98% van de mensen kunnen zich in ander inleven, maar weinigen handelen hier echt naar! Empathie is belangrijk in onze relaties, onze creativiteit en leidt tot fundamentele maatschappelijke en politieke verbeteringen. De mens is een sociaal wezen, al worden wij al vele jaren opgevoed vanuit het individuele belang voorop. Volgens roman Krznaric, auteur van het boek Empathie is de definitie als volgt:

Empathie is de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van andere mensen, daardoor hun gevoelens en standpunten te begrijpen en je in je handelen daardoor te laten leiden.

Het gaat dus niet over “behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen”.  Doe dat vooral niet – ze hebben misschien een andere smaak! Bij empathie gaat het er juist om die andere smaak te ontdekken. Behandel anderen zoals zij willen dat jij hen behandeld! Onze empathische vermogens staan onder druk vanwege de ‘epidemie van narcisme, individualisme en egoïsme’.  Daarbij; 25% van de mensen lijdt onder eenzaamheid. Helaas besteden we steeds minder tijd aan sociale en gemeenschapsactiviteiten. Sociale netwerken zijn goed in het verspreiden van informatie- niet goed in het verspreiden van empathie.

Empathie is je continu bewust zijn van het feit dat je eigen belangen niet overeen hoeven te komen met de belangen van anderen, en dat je telkens weer naar een compromis moet zoeken. Het wordt tijd om het tijdperk van introspectie te verlaten en een tijdperk van uitrospectie te creëren, met een betere balans tussen naar binnen en naar buiten kijken.

De auteur noemt zes gewoontes die hoog empathische mensen bezitten:

 1. Schakel je empathische brein in. Besef dat de mens een sociaal wezen is. Wees een ‘empathie-detective’ en ontwikkel zo je sociale gevoelssprieten.
 • De mens is in zijn kern een sociaal wezen
 • In de westerse cultuur zijn we doorbrengt met het idee “ dat we vooral aan onszelf denken”.
 • In het leven zou samenwerken met anderen meer beloond moeten worden dan individuele prestaties (p69)
 • Empathie is onze tweede natuur. Effectieve samenwerking vereist een nauwe afstemming op de gemoedstoestanden en doelen van anderen. (Frans de Waal)
 • Empathie en solidariteit zijn ons aangeboren, zodat het ontwerp van onze samenleving ook deze kant de mens dient te weerspiegelen
 1. Maak in je verbeelding de sprong. Verplaats je in de ander, ook als is het je ergste vijand of totaal je type niet. Kom je bijvoorbeeld een schijnbaar keiharde zakenman tegen, bedenk dan dat hij verstoppertje speelt met zijn zoontje.
 • Empathie draagt bij tot het ontstaan van de menselijke relaties die onze levens betekenis geven.
 • Vooringenomenheid (snel oordelen op basis van eerste indruk), gezag (neiging om gezag te gehoorzamen), afstand (ver van van mijn bed) en ontkenning (moe van al die slechte berichten, empathie-moeheid) vormen vier barrières die ons beletten ons te verplaatsen in een ander.
 • Empathie begint met anderen in de ogen te kijken, hun een naam te geven en hun individualiteit erkennen. Het houdt in dat wij in weerwil van vooroordelen en stereotypes, en dat we weigeren autoriteiten te gehoorzamen die ons bevelen hen te kleineren (p89)
 • De innerlijke groei van Het Zelf wordt niet bereikt, zoals mensen denken, in de relatie van de mens tot zichzelf, maar in de relatie tussen de een en de ander, tussen mensen (Bubers)
 1. Ga op zoek naar experiëntiële avonturen. Stap daadwerkelijk een tijdje in het leven van een ander zoals Günther Wallraff in 1983 als Turks gastarbeider ging werken. Lees zijn boek Ganz unten.
 1. Beoefen de spreekkunst. Hoogempathische mensen vertonen zes ongewone kwaliteiten:
 • Nieuwsgierig naar vreemden (wees geen onderzoeker, wees een geïnteresseerde vragensteller)
 • Radicaal luisteren (geweldloze communicatie, Marshall Rosenberg. Je bent helemaal aanwezig:
 1. maak je hoofd helemaal leeg,
 2. bewust vereenzelvigen met de gevoelens van de ander,
 3. nijpende poging te doen de ander te begrijpen
 4. non-verbaal en parafraseren om te tonen dat je goed luistert
 • Je masker afzetten (ook jezelf blootgeven, de kracht van kwetsbaarheid, delen, authentiek)
 • Zorg om de ander (dat doen bedrijven die de kwaliteit van het leven van mensen willen verbeteren door te proberen meer inzicht te krijgen in en tegemoet te komen aan hun behoeften, niet door hun verlangens te manipuleren (p173)
 • Een creatieve gemoedsrust. Een gesprek is op z’n best een avontuur.

Een gesprek is een ontmoeting van geesten met verschillende ervaringen, herinneringen en gewoonten. Wanneer ze elkaar ontmoeten, wisselen ze niet alleen feiten uit: ze transformeren die, geven die nieuwe vorm, trekken er verschillende conclusies uit, worden op nieuwe gedachten gebracht. Een gesprek herschikt niet alleen de kaarten, maar creëert ook nieuwe kaarten Een bevredigend gesprek is een gesprek waarin je dingen zegt die je nooit eerder hebt gezegd.

 • Pure moed.
 1. Ga op reis in je leunstoel. Films, boeken, fotografie en andere kunstvormen bezitten wel degelijk het vermogen om ons mee te nemen op verbeeldingsvolle reizen. Den kaan films als Children of a lesser God, The Grapes of Wrath, The diving Bell and the Butterfly, Avatar, Schindler’s List, Rabbit-proof Fence, The kite runner. The age of stupid uit 2009. Martha Nussbaum beveelt het lezen van realistische romans aan.
 1. Ontketen een revolutie. Geef je hart aan een sociale of politieke zaak die je aan het hart gaat. Wat zou jij willen veranderen in jouw omgeving.
Harry Donker

Harry Donker

Harry Donker heeft 15 artikelen geschreven.

Opleidingsmanager Commerciële Economie bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle sinds 2007 en voorzitter van het landelijk overleg CE. Verantwoordelijk voor de minor Sales & Accountmanagement. Tot 2004 meer dan 25 jaar gewerkt in de Marketing, Management en Sales bij o.a. LIGA, LU, de Beukelaer, Storck BV, Royal Talens B.V en Friesche vlag. Marketing Nima C en Master of Education zijn de hoogst genoten opleidingen.

(0/5)0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *