Grotere slagvaardigheid opdrachtgever door nieuwe Europese Aanbestedingsregels

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

18 februari 2014: Bron: http://www.inkoopvandaag.nl


De door het Europees Parlement goedgekeurde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen dienen binnen twee jaar in nationaal recht te worden omgezet. Wij kijken nu al uit naar de grotere slagvaardigheid voor opdrachtgevers die dit met zich meebrengt. Zoals u recent kon lezen op Inkoopvandaag.nl heeft het Europees Parlement op 15 januari j.l. ingestemd met drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Twee daarvan zijn ter vervanging van reeds bestaande Richtlijnen, namelijk voor de klassieke overheid (thans richtlijn 2004/18/EG) en voor de nutssectoren (thans richtlijn 2004/17/EG). De 3e richtlijn is nieuw, een aparte richtlijn voor concessies die de aanbestedingsplicht voor concessies van werken en diensten reguleert. Hervormingen al gedeeltelijk in Aanbestedingswet Aangezien de Aanbestedingswet 2012 minder dan een jaar geleden in werking is getreden en pas op zijn vroegst na twee jaar wordt geëvalueerd, kunnen we aannemen dat een Nederlandse implementatie over twee jaar zal plaats vinden. De landen van de EU hebben namelijk maximaal twee jaar de tijd om de EU richtlijnen in nationaal recht om te zetten. Toch zien we nu al een behoorlijk aantal elementen van de nieuwe Europese regels in de Aanbestedingswet terug. Daarbij gaat het met name over toepassing van proportionaliteitsbeginselen, de versoepeling en vereenvoudiging van de regels, het verminderen van de lasten, een betere toegankelijkheid tot overheidsopdrachten , splitsing in percelen, veelal gericht op kansen voor het MKB. Dit is niet verwonderlijk, omdat bij het opstellen van de Aanbestedingswet al gekeken is naar de concepten van de EU richtlijnen. Daarnaast was al rekening gehouden met recente (Europese) jurisprudentie.

Bert van der Stouwe

Bert van der Stouwe

Bert van der Stouwe heeft 5 artikelen geschreven.

Windesheim: Docent Supply Management – Inkoop Lid Kenniskring Lectoraat Supply Chain Management Wageningen University: Promovendus

(0/5)0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *