Het belang van samenwerken tussen marketing en sales

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Kies je voor je ego of voor samenwerking?

In zijn nieuwe boek ‘Bezieling: filosofie van het georganiseerde leven’ gaat Adriaan Bekman dieper op dit thema in. Management site geeft een kort verslag.

Drie sleutelfactoren van gedrag dat werkt

De kwaliteit van de samenwerking bepaalt de kwaliteit van de organisatie. Goede communicatie en samenwerking is een sleutelfactor voor succes. Het succesvolle bedrijf VDL heeft niet voor niets als motto ‘Kracht door samenwerking’. Je kan zelfs stellen dat er bijna geen bedrijf meer te vinden is dat ‘goede samenwerking en communicatie’ niet hoog in het vaandel heeft staan. Maar het waarmaken is andere koek! Dat stelt eisen aan mensen. Daar gaat dit artikel over.

Zodra de horizontale en verticale relaties geblokkeerd raken lijdt een organisatie schade. Als de onderlinge afhankelijkheden verstroeven door verwikkelingen, waar men niet meer over kan praten, functioneren mensen steeds onhandiger.

Verwikkelingen zijn van alledag en onvermijdelijk. Daarbij komt dat de toenemende onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen organisaties de onderlinge relaties steeds kwetsbaarder maken. Mensen moeten hun vermogens om met enige wijsheid en zelfkennis hiermee om te gaan voortdurend verder ontwikkelen. Anders wordt elke verwikkeling een verstrikking!

Goede samenwerking

Goede samenwerking wordt gestimuleerd en zinloze verwikkelingen voorkomen wanneer personen de volgende kwaliteiten in hun handelen kunnen representeren.

  • Het persoonlijke optreden: niet functioneel, vanuit het uniform, de functie, de taak maar vanuit de persoon zelf wordt gehandeld. Die komt tevoorschijn. Dat doet direct een appèl op de ander om ook zichtbaar te worden. Je spreekt datgene aan waar het over moet gaan, je benoemt wat er voor jou toe doet, je gaat het niet uit de weg en laat het lopen, maar je vat de koe bij de hoorns.
  • Een standpunt innemen: Je gaat ergens staan waar je goed staat en blijft daar even staan. Een standpunt innemen is niet hetzelfde als een mening verkondigen. Een standpunt innemen is ergens voor gaan staan wat er toe doet, een belangrijke waarde representeren, het is iets waarmee gestuurd kan worden.
  • Authentiek zijn: Je rust op eigen benen en maakt alleen gebruik van dat wat je zelf echt kunt representeren. Je bent aangewezen op het zelf verworven kapitaal van inzichten, vaardigheden, wils-impulsen en oordelen. Je laat je niet verleiden gebruik te maken van wat later niet beklijft omdat het niet van jou was.

Het maakt een groot verschil of we functioneel of persoonlijk met elkaar omgaan. In het functionele staan we verscholen in onze functie en rol en spreken elkaar op resultaten en problemen aan. We spreken als het ware langs elkaar heen, ieder gericht op zijn eigen doel en zijn eigen werkelijkheid en waarheid. In het persoonlijke kijken we naar elkaar en komen in contact. Dan kan er iets gemeenschappelijks ontstaan. Het ik is aanwezig en kan zich met het andere ik verbinden.

Deze kwaliteiten zou ik graag wat vaker in het georganiseerde leven en werken willen zien. Dat vraagt een steeds weer overwinnen van ons egoïsme en levensangst vanuit een permanente scholing van onze eigen innerlijke wereld, onze ziel, in samenwerking met ‘de ander’.

Harry Donker

Harry Donker

Harry Donker heeft 15 artikelen geschreven.

Opleidingsmanager Commerciële Economie bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle sinds 2007 en voorzitter van het landelijk overleg CE. Verantwoordelijk voor de minor Sales & Accountmanagement. Tot 2004 meer dan 25 jaar gewerkt in de Marketing, Management en Sales bij o.a. LIGA, LU, de Beukelaer, Storck BV, Royal Talens B.V en Friesche vlag. Marketing Nima C en Master of Education zijn de hoogst genoten opleidingen.

(0/5)0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *