Sportsponsoring Accountable?

voetbal

Het begrip marketing accountability betekent dat de marketeer het effect van marketingactiviteiten kan kwantificeren. Kortom, het proces waarmee een organisatie haar marketingactiviteiten plant, meet en verbetert om de Return on Marketing Investment (ROMI) te optimaliseren. Zo wordt er eerst berekend wat de Return on Investment(ROI) is bij, in dit geval sportsponsoring, de sponsoring van bijvoorbeeld […]