Verbaal meesterschap deel 1 – remco claassen

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Remco Claassen is één van de meest gevraagde en uitzonderlijk hoog scorende sprekers in Nederland. Hij kan zalen een lange dag blijven boeien en binden. Hoe hij dat doet legt hij uit in dit boek. Deel I gaat over jezelf en heet “Voordat je je mond opendoet” en Deel 2 gaat over “Spreken met impact.’

Deel I

Er zijn vier inzichten die je moet kennen voordat je je mond opendoet:

 • het gevaar van de hyperbutler
 • de rode bloemkool
 • het WIJ/ZIJ syndroom
 • luisterblindheid

 

De hyperbutler is ons overlevingsmechanisme, onze natuurlijke reacties op gevaar en op kansen op eten. Het zorgt voor het voorkomen van pijn en het creëren van plezier. Oftewel het zorgen voor comfort. Hoewel wij geen oermensen meer zijn, zorgt de hyperbulter ervoor dat we snel, vaak te snel reageren in een situatie. We reageren onmiddellijk op een stimulus, pats boem een verbale uithaal, we zeggen iets of tonen non-verbaal gedrag waar we al snel spijt van hebben. Soms hebben we een kort lontje.

De oplossing hiervoor is niet eenvoudig, maar begint met:

 • het bewust worden van een opkomend gevoel te willen reageren
 • tel tot 10
 • denk na over mogelijke reacties en
 • kies er eentje die passend is.

Het lijkt simpel maar vergt veel oefening en discipline. In het boek van Covey, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap spreekt men over dat je keuzevrijheid hebt tussen stimulus en respons.  Voor veel mensen is het van groot belang bewust worden van de drang om te reageren en te spreken. Dus eerst denken en dan pas reageren. In dat kader: responsability betekent letterlijk: our ability to choose our responses.

De rode bloemkool, ook wel de rode knop genoemd. Als er op deze knop wordt gedrukt dan wordt een zeer gevoelige snaar bij jou geraakt. Dan is het echt pats boem raak: “Houston we have a problem”.  Je bent nauwelijks in staat om te communiceren. Je wilt gaan slaan, spugen, schreeuwen, schoppen. In het boek Samenwerken van James W. Tamm staat “Getting your button pushed” en daarmee bedoelen ze dat ze bij jou een (zeer) gevoelige snaar hebben geraakt waardoor je overdreven reageert. Indrukken van die knop geeft pijn, angst of een andere onaangenaam gevoel. Een van de gevaarlijke dingen is dat je je er waarschijnlijk niet van bewust bent dat de rode knop wordt ingedrukt of dat je op een manier reageert die op anderen als onredelijke of buitenproportioneel overkomt. Helaas is het zo dat wanneer je rode knop wordt ingedrukt, je eerder dommer dan slimmer wordt. Al denken velen dat ze juist slimmer en scherper overkomen.

Check: als je het gevoel krijgt “maar ik krijg je nog wel!” dan is je knop door iemand ingedrukt! Oplossing om je rode knop te beheersen: verwerven van bewustzijn over het waarom.

 • denk aan een gebeurtenis waarin bij jou de rode knop werd ingedrukt. Beschrijf de feiten en de gevoelens die bij je opkwamen
 • onderzoek het verhaal die je jezelf vertelt en bedenk wat die andere persoon over jou denkt om je zo te behandelen. Dit is vaak een variatie op het thema dat jij gelooft dat de andere je onbelangrijk, incapabel of onsympathiek vindt. “Als ik belangrijk voor hem was, zou hij me niet zo hebben laten wachten”
 • onderzoek nu de onderliggende angst of kwetsbare plekken van binnen of jouw aannames over wat de ander denkt, die door dat verhaal worden opgeroepen. “Ik heb al tijden last van als er niet naar me geluisterd wordt of als ik niet serieus word genomen. een deel van mij maakt zich waarschijnlijk zorgen dat ik het niet waard ben om naar te luisteren. Ik twijfel aan mijn competentie. ik haat het als ik mij incompetent voel. Dus als hij mij aan die gevoelens herinnert, dan haat ik hem ook”.

Het is vaak de angst voor onaangename gevoelens en/of de pijn van een hard oordeel over jezelf. Vermijden dat de rode knoppen worden ingedrukt is niet de oplossing! De beste manier is om ze te ontkoppelen. Je kwetsbare plekken één voor één nader te onderzoeken. Verbale meesters houden hun mond als ze geëmotioneerd zijn!

 

Het WIJ/ZIJ syndroom. Zodra je groepjes maakt ontstaat er ‘wij/zij’ zelfs als er geen competitie is. Daar waar verschil ontstaat, volgt conflict. Waardeer juist de verschillen! Zoek het op, heb het lef het ‘andere’ te proberen. Diversiteit vergroot je slagkracht enorm.

Hoe om te gaan met verschillen tussen mensen?

 • elimineren (Hitler)
 • tolereren
 • accepteren (polderen, al snel tevreden met 1+1=1,5)
 • en de beste manier is waarderen. Op zoek naar synergie (1+1= 3).

Kortom leer waarde te zien in verschil. Een mens in normale doen, vindt alles wat niet strookt met zijn eigen denkbeelden eng. Zoalng we deze angst niet weghalen, kunnen we niets bereiken met en bij de ander. Effectiviteit op lange termijn vergt een wederzijds voordeel. Verbale meesters snappen dat en helpen anderen om verschillen te overbruggen.

Luisterblindheid. Leren luisteren is essentieel. Beïnvloeden van onze medemens vergt een assessment van de beweegredenen van de ander. Motivatiediagnostiek leert ons de ander te begrijpen en maakt bovendien de weg vrij bij de ander om onze boodschap over te brengen:

 • waarom zou de ander uberhaupt naar mij willen luisteren?
 • welke beweegredenen heeft de ander?
 • wat maakt dat ze kwispelen?

Dus zoals Covey aangeeft: eerst begrijpen dan begrepen worden. Eerst luisteren, vermijd de drang tot zenden. Blijf van iemands zendtijd af, neem het gesprek niet over!

Leiderschap is niets anders dan goed weten wat je wilt en dat kunnen transformeren in voordeel voor anderen. Want mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Weten wat je wilt en dit kunnen transformeren in voordeel naar anderen. Als jij oplossing bent voor andermans problemen heb je altijd werk. Als die oplossing maakt dat ook jij kwispelt: heb je altijd leuk werk!

Luistervaardigheid in theorie. Zorg dat je altijd boven niveau drie zit:

 1. empathisch luisteren
 2. aandachtig luisteren
 3. selectief luisteren
 4. geveinsd luisteren
 5. niet luisteren

Het ego moet weg, dat wil vooral praten. De valkuilen van ons ego zijn APIE:

 • Adviseren (ongevraagd),
 • Prikken (spervuur aan vragen),
 • Interpreteren (invullen voor de ander)
 • Evalueren (goed of afkeuren)

Goed luisteren lukt indien je;

 • Houd focus op het gewenste resultaat in de toekomst
 • Snap dat je geen andere keuze hebt dan de ander zich begrepen laten voelen.

‘Een luisterend oor kun je niet afdwingen’ lijkt op eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Luisteren levert vanuit Cialdini wederkerigheid op. empathisch luisteren, aandachtig luisteren, selectief. people don’t care about how much you know until they know about how much you care.

Motivatiediagnostiek (emphatisch luisteren):

 1. ‘kopieer’ de beleving. Leef je in de emotie van de ander. Voe die emotie en blijf rustig
 2. check de inhoud. Geef letterlijk terug b.v. “je hebt dus 12 maanden moeten wachten”.
 3. check de emotie. v. je was enorm opgelucht dat..”
 4. combineer 2 +3 v was je niet enorm opgelucht toen je na 12 maanden hoorde dat..?
 5. houd je klep.
Harry Donker

Harry Donker

Harry Donker heeft 15 artikelen geschreven.

Opleidingsmanager Commerciële Economie bij de Hogeschool Windesheim te Zwolle sinds 2007 en voorzitter van het landelijk overleg CE. Verantwoordelijk voor de minor Sales & Accountmanagement. Tot 2004 meer dan 25 jaar gewerkt in de Marketing, Management en Sales bij o.a. LIGA, LU, de Beukelaer, Storck BV, Royal Talens B.V en Friesche vlag. Marketing Nima C en Master of Education zijn de hoogst genoten opleidingen.

(0/5)0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *